decyzje pozornie nieistotne w uzależnieniu

Decyzje pozornie nieistotne

DECYZJE POZORNIE NIEISTOTNE W UZALEŻNIENIU I TRZEŹWIENIU

Decyzje pozornie nieistotne to wszystkie wydawałoby się nieważne z pozoru decyzje przybliżające do picia czy brania. Nie zawierają one bezpośredniego wyboru: „pić czy nie pić”, „brać czy nie brać”.

Mogą jednak niepostrzeżenie przybliżać do takiego wyboru. Zwracam uwagę w tym kierunku, ponieważ decyzje pozornie nieistotne wiążą się z wieloma zwykłymi wyborami dokonywanymi niemalże każdego dnia, a które właśnie pozornie nie mają nic wspólnego z piciem czy braniem. Docelowo jednak szereg pozornie nieistotnych decyzji może doprowadzić do picia czy brania.

Dlaczego decyzje pozornie nieistotne mogą prowadzić do picia i brania.

Temat ten wynika z doświadczeń wielu osób, które mają w swoich doświadczeniach powrót do picia lub brania. Osoby te, po fakcie, w trakcie leczenia odwykowego, mówiły o szeregu zdarzeń i decyzji właśnie, które doprowadziły je do picia czy brania. W związku z tym przez zapoznanie Cię z tym tematem chciałabym Cię zmotywować do zadbania

o siebie poprzez bardziej wnikliwe rozpoznawanie swoich decyzji, byś oszczędził/oszczędziła sobie doświadczenia jakim jest powrót do picia czy brania.

Co zrobić aby decyzje nie były zagrożeniem dla Twojej abstynencji?

Jeżeli masz do podjęcia decyzję przemyśl dokładnie swój wybór tak, by przewidzieć jego konsekwencje, wytrwać w trzeźwości

i ustrzec się przed ewentualnym niebezpieczeństwem.

Zachęcam Cię również do tego byś wybierał/wybierała dla siebie rozwiązania jak najmniej ryzykowne.

Jeżeli jednak z jakiś swoich względów zdecydujesz się wybrać bardzo ryzykowne rozwiązanie czyli zagrażające Twojej abstynencji zadbaj o plan awaryjny.

Ważne jest, abyś wiedział/wiedziała, że rozpoznawanie decyzji pozornie nieistotnych ułatwi Ci podjęcie działań, które pozwolą uniknąć sytuacji zagrożenia. O wiele łatwiej jest bowiem zatrzymać siebie dużo wcześniej niż będąc już bezpośrednio w sytuacji zagrożenia.

Co jeszcze możesz dla siebie zrobić?

Kiedy podejmujesz jakąkolwiek decyzję nawet pozornie nieistotną:

  • Zatrzymaj się i rozważ jaki masz wybór czy jakie masz wybory;
  • Zastanów się, co może wynikać z każdego Twojego wyboru?
  • Jakie konsekwencje się z Twoimi wyborami wiążą?
  • Jakie jest ryzyko powrotu do picia/brania? (aby sobie ułatwić określ ryzyko powrotu do picia/brania w skali od 0 do 10)

Ćwiczenie umiejętności nr 1.

Przypomnij sobie proszę decyzje pozornie nieistotną, którą podjąłeś/podjęłaś niedawno albo taką, którą musisz podjąć w niedalekiej przyszłości. Może ona dotyczyć jakiegokolwiek aspektu Twojego życia np.: pracy, odpoczynku, przyjaciół, rodziny. Rozpoznaj, które wybory są bezpieczne, a które stanowią ryzyko napicia się czy wzięcia:

Opisz krótko podejmowaną decyzję: …………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jakie są Twoje bezpieczne wybory ……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Opisz Twoje ryzykowne wybory ……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ćwiczenie umiejętności nr 2.

Napisz szczegółowy plan działania, który pomoże Ci poradzić sobie w ryzykownej sytuacji czyli sytuacji zagrażającej abstynencji

  1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  • ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *