złość w uzależnieniu

Złość w uzależnieniu

ZŁOŚĆ , emocja, uczucie.

Złość jest uczuciem posiadającym bardzo duży ładunek energetyczny, w związku z tym może być przeżywane z różną intensywnością

(od poirytowania do szału). Niesie ze sobą bardzo ważne komunikaty: „jakaś moja potrzeba jest zagrożona lub niezaspokojona” lub „ktoś wkracza na moje terytorium i bez mojej zgody narusza je”. W związku z tym jest to sygnał, aby rozpoznać potrzebę, wykonać działanie w celu jej zaspokojenia lub poinformować osobę, która przekroczyła granicę o tym, że ją przekroczyła.

Złość u dziecka.

Warto też wiedzieć, że u małego dziecka złość to wyraz pierwotnej potrzeby natychmiastowej gratyfikacji w takim schemacie: „czegoś nie mam, a powinienem mieć”. Jest to postawa roszczeniowa właściwa dla tego okresu życia. Jeżeli dziecko ją wyraża, a rodzic reaguje na tę potrzebę i ją zaspokaja dziecko z czasem uczy się odraczania gratyfikacji, akceptacji i tolerancji frustracji, jak również racjonalnie podchodzi do zaspokajania swoich potrzeb. Jeżeli jednak potrzeby dziecka były regularnie lub stale frustrowane to w życiu dorosłym utrzymuje się w nim postawa roszczeniowa.

Odmienna natura złości u kobiet i mężczyzn.

Okazuje się także, że z natury kobiety i mężczyźni nieco inaczej przeżywają złość. Kobiety przygotowane są przez naturę do rozpoznawania i zaspakajania potrzeb dziecka. W związku z tym mają nadmierną tendencję do reagowania poczuciem winy na złość osób z ich otoczenia, choć nie zawsze jest to uzasadnione. Mężczyźni z natury wykorzystują złość do wywierania wpływu i kształtowania świata by zdobywać pokarm czy budować dom. W związku z tym często mają nadmierną tendencję do reakcji agresywnych.

Pochodne złości: irytacja, niechęć, zazdrość, uraza (zmrożona złość), wrogość, nienawiść, wściekłość, furia, szał. Są normalne i właściwa

ZŁOŚĆ JEST NORMALNĄ I ADEKWATNĄ REAKCJĄ W WIELU SYTUACJACH.

Złość jest bardzo potrzebna

Wzmacnia bowiem poczucie własnej wartości poprzez zaryzykowanie bycia otwartym i mówienie wprost o tym uczuciu. Jest ważnym narzędziem wytyczającym granice w relacjach z innym ludźmi. Jest ważną informacją dla innych osób o konkretnych złoszczących Cię sytuacjach.

Podobnie jest ze złością w uzależnieniu i trzeźwieniu. Różnica polega na tym, że w czynnym uzależnieniu uczucie to jest tłumione, albo wyrażane bez kontroli. A w trakcie trzeźwienia dopiero odkrywane. Dobry ośrodek terapii uzależnień w Warszawie ,to taki, który będzie wraz z pacjentem pracował nad złością.

Mówienie wprost o złości jest zdrowym uwolnieniem energii

Złość jest jednym z bardziej „nielubianych” uczuć. W związku z tym często dochodzi do jego tłumienia, niezauważania go lub zaprzeczania mu. Tłumienie tak naprawdę doprowadza do narastania intensywności złości i uświadamiania jej sobie dopiero kiedy jest już nie do opanowania. Tłumienie zużywa bardzo dużo energii. Bywa że powoduje uczucie ciągłego zmęczenia, znużenia czy znudzenia.

Pozytywne aspekty złościNegatywne aspekty złości

– Pomaga rozpoznać własne potrzeby – Umożliwia stawianie granic, co może doprowadzić  do poprawy kontaktu i relacji z innymi; – Jest informacją dla innych, że sytuacja wymaga uwagi, bo jest coś nie w porządku; – Daje energię niezbędną do obrony czy przeciwstawienia się; – Wyzwala i stymuluje zmianę, rozwój;  
  – Niekontrolowane użycie złości może prowadzić do bycia agresywnym wobec innych i bycia przemocowym w związku z tym, co naraża na różnego rodzaju konsekwencje; – Niekontrolowane użycie złości powoduje wstyd, poczucie winy, lęk;

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.